Chính Sách Bảo Mật

Chào mừng bạn đến với chính sách quyền riêng tư của 12bet.vegas.

12bet.vegas (“ trang web ”, “ chúng tôi ” hoặc “ chúng tôi ”) tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ thông tin của bạn (“ người dùng ” hoặc “ bạn ”).

Chúng tôi đã tạo chính sách bảo mật này để thông báo cho bạn về cách chúng tôi chăm sóc thông tin của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, trang web cung cấp thông tin liên quan đến trò chơi sòng bạc và ngành cờ bạc (“Dịch vụ” ).

Chúng tôi khuyến khích bạn đọc chính sách bảo mật này một cách cẩn thận. Chính sách quyền riêng tư là một phần không thể thiếu trong Điều khoản điều kiện của chúng tôi, được đưa vào chính sách quyền riêng tư này bằng cách tham chiếu.

Chính sách bảo mật này nhằm mục đích cung cấp cho bạn thông tin về cách 12bet.vegas thu thập và xử lý thông tin của bạn thông qua việc bạn sử dụng trang web này. Chính sách quyền riêng tư đặt ra cơ sở để chúng tôi xử lý thông tin mà chúng tôi thu thập từ bạn hoặc bạn cung cấp cho chúng tôi.

Bạn có quyền khiếu nại với cơ quan bảo vệ dữ liệu hiện hành của mình, nhưng vui lòng liên hệ với chúng tôi trước tiên nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào. Việc liên hệ có thể được thực hiện qua email tới 12betvegas@gmail.com.

Trang web này không dành cho trẻ em và chúng tôi không cố ý thu thập dữ liệu liên quan đến trẻ em.

1. Thông tin được thu thập

Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng và chia sẻ dữ liệu tổng hợp ẩn danh (nghĩa là không xác định và không thể nhận dạng) từ bạn khi bạn sử dụng trang web (“Thông tin phi cá nhân”). Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, lưu trữ và chuyển các loại Thông tin phi cá nhân khác nhau mà chúng tôi đã nhóm lại với nhau như sau:

• Thông tin kỹ thuật phi cá nhân bao gồm địa chỉ giao thức internet (IP) ẩn danh và tổng hợp, cài đặt và vị trí múi giờ của trình duyệt, loại và phiên bản plug-in trình duyệt, hệ điều hành và nền tảng cũng như công nghệ khác trên thiết bị bạn sử dụng để truy cập trang web này.

• Thông tin sử dụng phi cá nhân bao gồm thông tin ẩn danh và tổng hợp về cách bạn sử dụng trang web, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi cũng thu thập thông tin trực tiếp hoặc gián tiếp nhận dạng một cá nhân (“Thông tin cá nhân”). Điều này có thể bao gồm tên, địa chỉ, email, số điện thoại, địa điểm và tuổi của bạn. Chúng tôi không thu thập bất kỳ danh mục dữ liệu cá nhân đặc biệt nào về bạn. Vui lòng thông báo cho chúng tôi nếu Thông tin cá nhân của bạn thay đổi trong mối quan hệ của bạn với chúng tôi để chúng tôi có thể đảm bảo Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập về bạn là chính xác.

Nếu chúng tôi kết hợp Thông tin cá nhân với Thông tin phi cá nhân, thông tin kết hợp sẽ được coi là Thông tin cá nhân trong thời gian nó vẫn được kết hợp.

2. Thông tin phi cá nhân được thu thập như thế nào?

Chúng tôi sử dụng các phương pháp khác nhau để thu thập Thông tin phi cá nhân bao gồm thông qua:

• Công nghệ hoặc tương tác tự động. Khi bạn tương tác với trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ tự động thu thập Dữ liệu kỹ thuật phi cá nhân về thiết bị, hành động duyệt web và kiểu mẫu của bạn. Chúng tôi thu thập Thông tin phi cá nhân này bằng cách sử dụng cookie và các công nghệ tương tự khác. Vui lòng xem chính sách cookie của chúng tôi bên dưới để biết thêm chi tiết.

• Các bên thứ ba. Chúng tôi sẽ nhận Thông tin kỹ thuật phi cá nhân từ các nhà cung cấp phân tích như Adobe Analytics và Cloudfare.

3. Thông tin cá nhân được thu thập như thế nào?

Nói chung, chúng tôi chỉ thu thập Thông tin cá nhân nếu bạn cung cấp thông tin đó cho chúng tôi trên cơ sở tự nguyện thông qua tương tác trực tiếp. Thông tin cá nhân có thể được thu thập khi bạn tham gia một cuộc thi thông qua trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ nền tảng truyền thông xã hội liên quan nào.

4. Cách chúng tôi sử dụng thông tin

Chúng tôi sẽ sử dụng Thông tin phi cá nhân mà chúng tôi thu thập trong các trường hợp sau:

• Trường hợp chúng tôi cần tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc quy định.

• Để giúp duy trì sự an toàn và bảo mật của trang web, bao gồm xác định các mối đe dọa bảo mật và lưu lượng truy cập Bot.

• Để giúp xác định và giải quyết các vấn đề với trang web.

• Để nâng cao chức năng của trang web.

Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng Thông tin cá nhân của bạn khi luật pháp cho phép và trong các trường hợp sau:

• Khi bạn đã đồng ý cụ thể cho chúng tôi về việc xử lý Thông tin cá nhân của bạn làm cơ sở pháp lý.

• Khi cần thiết vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi (hoặc của bên thứ ba) và lợi ích cũng như quyền cơ bản của bạn không cao hơn những lợi ích đó.

• Trường hợp chúng tôi cần tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc quy định.

Thông tin mà chúng tôi thu thập, có thể bao gồm Thông tin cá nhân của bạn, được sử dụng cho các lợi ích và mục đích hợp pháp sau đây (không ảnh hưởng đến lợi ích và quyền cơ bản của bạn):

• Để cung cấp, hỗ trợ và khắc phục sự cố Dịch vụ của chúng tôi

• Để liên lạc với bạn nếu bạn có thắc mắc liên quan đến bất kỳ thông tin nào trên trang web (ví dụ: truy vấn liên quan đến cuộc thi)

• Để phát triển kinh doanh và thông báo chiến lược kinh doanh

5. Cookie

12bet.vegas sử dụng cookie và các công nghệ hoặc phương pháp phân tích trang web khác để phân biệt bạn với những người dùng khác trên trang web của chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt khi bạn duyệt trang web của chúng tôi và cũng cho phép chúng tôi cải thiện trang web của mình.

Cookie là một tệp nhỏ hoặc các chữ cái và số mà chúng tôi lưu trữ trên trình duyệt hoặc ổ cứng máy tính của bạn nếu bạn đồng ý. Cookie chứa thông tin được chuyển vào ổ cứng máy tính của bạn.

Chúng tôi sử dụng các cookie sau:

• Cookie thực sự cần thiết. Đây là những cookie cần thiết cho hoạt động của trang web của chúng tôi. Chúng được lưu trữ tạm thời khi bạn truy cập trang web và sẽ tự động bị xóa sau khi đóng trình duyệt. Nếu những cookie này bị tắt, điều này có thể làm giảm trải nghiệm của bạn khi sử dụng trang web.

• Cookie liên tục: Những cookie này được thiết lập bởi các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi. Chúng thường được lưu trữ trong thời gian dài hơn theo chính sách quyền riêng tư và/hoặc cookie của nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba. Chúng tôi không kiểm soát các loại cookie được các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba sử dụng. Những loại cookie này có thể bao gồm:

o Cookie phân tích hoặc hiệu suất. Đây là những cookie thu thập dữ liệu khách truy cập ẩn danh. Những cookie này cho phép chúng tôi nhận biết và đếm số lượng khách truy cập cũng như xem cách khách truy cập di chuyển quanh trang web của chúng tôi khi họ đang sử dụng trang web đó. Điều này giúp chúng tôi cải thiện cách hoạt động của trang web, chẳng hạn như bằng cách đảm bảo rằng người dùng có thể tìm thấy những gì họ đang tìm kiếm một cách dễ dàng. Điều này có thể bao gồm các công ty phân tích lưu lượng truy cập trang web của bên thứ ba và Adobe Analytics, những người theo dõi và phân tích sự tương tác của bạn với trang web nhằm mục đích phân tích dữ liệu.

o Cookie chức năng. Chúng được sử dụng để nhận ra bạn khi bạn quay lại trang web của chúng tôi. Điều này cho phép chúng tôi ghi nhớ các tùy chọn của bạn (ví dụ: lựa chọn ngôn ngữ hoặc khu vực của bạn).

o Nhắm mục tiêu cookie. Những cookie này ghi lại lượt truy cập của bạn vào trang web của chúng tôi, các trang bạn đã truy cập và các liên kết bạn đã theo dõi. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này để làm cho trang web của chúng tôi phù hợp hơn với sở thích của bạn. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin này với các bên thứ ba vì mục đích này.

Bạn có thể đặt trình duyệt của mình từ chối tất cả hoặc một số cookie của trình duyệt hoặc thông báo cho bạn khi trang web đặt hoặc truy cập cookie. Nếu bạn tắt hoặc từ chối cookie, xin lưu ý rằng một số phần của trang web này có thể không truy cập được hoặc không hoạt động bình thường.

Để biết thêm thông tin về cookie và cách tắt cookie, chúng tôi khuyên bạn nên truy cập trang web sau: www.allaboutcookies.org

6. Quyền chia sẻ thông tin

Chúng tôi không trao đổi, bán hoặc chia sẻ thông tin của bạn với bên thứ ba trừ khi được quy định trong Chính sách quyền riêng tư này. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các bên và cho các mục đích được nêu dưới đây.

• Các công ty cùng nhóm với Kiểm soát viên.

• Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba bên ngoài đáng tin cậy cho mục đích phân tích, hiệu suất trang web cũng như các dịch vụ quản trị hệ thống và CNTT. Dữ liệu này là dữ liệu cá nhân không thể nhận dạng và được ẩn danh liên quan đến địa chỉ IP dành cho khách truy cập ở Liên minh Châu Âu.

• Các cố vấn chuyên nghiệp đang cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp cho chúng tôi.

• Các bên thứ ba mà chúng tôi có thể chọn bán, chuyển nhượng hoặc hợp nhất các bộ phận hoạt động kinh doanh hoặc tài sản của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi có thể tìm cách mua lại các doanh nghiệp khác hoặc sáp nhập với họ. Nếu có thay đổi xảy ra với doanh nghiệp của chúng tôi thì chủ sở hữu mới có thể sử dụng thông tin của bạn theo cách tương tự như được nêu trong chính sách quyền riêng tư này.

• Cố vấn kinh doanh, kiểm toán viên, chi nhánh và công ty con là một phần hoạt động hàng ngày của chúng tôi khi điều hành trang web. Chúng tôi có thể cần chia sẻ thông tin của bạn nếu chúng tôi tin rằng việc tiết lộ thông tin đó là hữu ích hoặc cần thiết một cách hợp lý để: (i) tuân thủ mọi luật hiện hành, quy trình pháp lý theo quy định hoặc yêu cầu của chính phủ; (ii) điều tra, phát hiện, ngăn chặn hoặc thực hiện hành động liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp hoặc các hành vi sai trái khác, nghi ngờ gian lận hoặc các vấn đề bảo mật; (iii) để thiết lập hoặc thực hiện các quyền của chúng tôi để bảo vệ trước các khiếu nại pháp lý; (iv) ngăn chặn tổn hại đến quyền, tài sản hoặc sự an toàn của chúng tôi, người dùng của chúng tôi, chính bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào; (v) thực thi và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; hoặc (vi) nhằm mục đích hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật.

Chúng tôi đảm bảo rằng tất cả các bên thứ ba đều có sẵn các biện pháp để bảo vệ tính bảo mật cho thông tin của bạn và xử lý thông tin đó theo luật pháp. Chúng tôi chỉ cho phép các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích cụ thể và tuân theo các hướng dẫn cụ thể của chúng tôi cũng như nghĩa vụ bảo mật.

7. Quyền lợi của bạn

Trong một số trường hợp nhất định, bạn có các quyền, như được nêu dưới đây, theo luật bảo vệ dữ liệu liên quan đến Thông tin cá nhân của bạn. Nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào trong số này, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ 12betvegas@gmail.com.

• Quyền yêu cầu quyền truy cập vào Thông tin cá nhân của bạn

• Quyền yêu cầu chỉnh sửa Thông tin cá nhân của bạn

• Quyền yêu cầu chuyển Thông tin cá nhân của bạn

• Quyền phản đối việc xử lý Thông tin cá nhân của bạn

• Quyền xóa Thông tin cá nhân của bạn

• Quyền yêu cầu hạn chế xử lý Thông tin cá nhân của bạn

• Quyền rút lại sự đồng ý

Thông thường, bạn sẽ không phải trả phí để thực hiện các quyền hợp pháp này nhưng chúng tôi có thể tính cho bạn một khoản phí hợp lý hoặc từ chối thực hiện yêu cầu của bạn nếu yêu cầu của bạn rõ ràng là vô căn cứ, lặp đi lặp lại hoặc quá mức.

Chúng tôi mong muốn đáp ứng tất cả các yêu cầu hợp pháp trong vòng một tháng. Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể cần hơn một tháng để phản hồi yêu cầu của bạn, chẳng hạn như nếu yêu cầu của bạn đặc biệt phức tạp hoặc bạn đã đưa ra nhiều yêu cầu. Nếu đúng như vậy, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn và cập nhật cho bạn.

Chúng tôi có thể cần yêu cầu thêm thông tin từ bạn để xác nhận danh tính của bạn và xác minh quyền thực hiện bất kỳ quyền hợp pháp nào nêu trên của bạn. Đây là biện pháp bảo mật cần thiết để đảm bảo rằng chúng tôi không tiết lộ thông tin cá nhân cho bất kỳ người nào không có quyền nhận thông tin đó.

Nếu cần thiết để chúng tôi có thể đáp ứng yêu cầu của bạn, chúng tôi có thể liên hệ với bạn để biết thêm thông tin.

8. Chuyển tiền quốc tế

Chúng tôi hoạt động trên cơ sở toàn cầu, điều đó có nghĩa là chúng tôi có thể cần chuyển thông tin của bạn đến các quốc gia trong và ngoài Liên minh Châu Âu. Bạn nên lưu ý rằng luật bảo vệ dữ liệu và các luật khác của các quốc gia ngoài Liên minh Châu Âu có thể kém toàn diện hơn luật và quy định áp dụng cho Liên minh Châu Âu. Trong những trường hợp này, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý cần thiết để đảm bảo mức độ bảo vệ tương tự cho dữ liệu của chúng tôi.

9. Bảo mật dữ liệu

Tính bảo mật của trang web cũng như mọi dữ liệu và thông tin chúng tôi thu thập là điều quan trọng nhất đối với chúng tôi. Chúng tôi chú trọng triển khai và duy trì tính bảo mật thích hợp của trang web cũng như dữ liệu và thông tin chúng tôi thu thập. Điều này bao gồm các thủ tục và chính sách tiêu chuẩn ngành để ngăn chặn thông tin của bạn vô tình bị mất, sử dụng hoặc truy cập một cách trái phép, bị thay đổi hoặc tiết lộ.

Chúng tôi đã áp dụng các quy trình để giải quyết mọi trường hợp nghi ngờ vi phạm dữ liệu cá nhân và sẽ thông báo cho bạn cũng như bất kỳ cơ quan quản lý hiện hành nào về vi phạm mà chúng tôi được pháp luật yêu cầu phải làm như vậy.

10. Lưu trữ giữ liệu

Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ Thông tin cá nhân trong khoảng thời gian cần thiết để hoàn thành các mục đích mà chúng tôi đã thu thập thông tin đó, có thể bao gồm mục đích đáp ứng các yêu cầu pháp lý, kế toán hoặc báo cáo. Khoảng thời gian lưu giữ áp dụng cho Thông tin cá nhân sẽ được xác định dựa trên:

• số lượng, tính chất và độ nhạy cảm của Thông tin cá nhân

• nguy cơ tổn hại tiềm ẩn do sử dụng trái phép hoặc tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn

• mục đích mà chúng tôi xử lý Thông tin cá nhân của bạn và liệu chúng tôi có thể đạt được mục đích đó thông qua các phương tiện khác hay không

• các yêu cầu pháp lý hiện hành.

Trong một số trường hợp nhất định, bạn có quyền hợp pháp yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu của bạn (như được nêu rõ hơn ở trên trong phần “Quyền pháp lý của bạn”).

Chúng tôi có thể sử dụng Thông tin phi cá nhân vô thời hạn mà không cần thông báo thêm cho bạn.

11. Chính sách quyền riêng tư

Đôi khi, chúng tôi có quyền sửa đổi, thay đổi hoặc cập nhật chính sách quyền riêng tư này theo quyết định riêng của chúng tôi và phiên bản mới nhất sẽ luôn được đăng trên trang web của chúng tôi.

12. Trẻ vị thành niên

Dịch vụ không được chỉ định cho người dùng dưới 18 tuổi. Nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn không nên sử dụng Dịch vụ được tạo cho đối tượng người lớn. Chúng tôi không và sẽ không cố ý thu thập thông tin từ bất kỳ trẻ vị thành niên nào và bất kỳ cá nhân nào dưới 18 tuổi không được cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào cho chúng tôi.

Chúng tôi có quyền truy cập và xác minh mọi Thông tin cá nhân được thu thập từ bạn. Nếu chúng tôi biết rằng bạn dưới 18 tuổi và đã chia sẻ Thông tin cá nhân với chúng tôi vi phạm chính sách này và Điều khoản dịch vụ, chúng tôi sẽ loại bỏ thông tin đó.

Nếu bạn có lý do để tin rằng trẻ vị thành niên đã chia sẻ thông tin khi sử dụng, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ 12betvegas@gmail.com.

13. Liên kết bên thứ ba

Trang web này có thể bao gồm các liên kết đến các trang web, plugin và ứng dụng của bên thứ ba. Việc nhấp vào các liên kết đó hoặc bật các kết nối đó có thể cho phép các bên thứ ba thu thập hoặc chia sẻ dữ liệu về bạn. Chúng tôi không kiểm soát các trang web của bên thứ ba này và không chịu trách nhiệm về các tuyên bố về quyền riêng tư của họ. Xin lưu ý rằng Chính sách quyền riêng tư này không áp dụng cho các trang web, plugin và ứng dụng của bên thứ ba, ngay cả khi chúng có thể truy cập, tải xuống hoặc phân phối thông qua Dịch vụ. 

Khi bạn rời khỏi trang web của chúng tôi, chúng tôi khuyến khích bạn đọc chính sách bảo mật của mọi trang web bạn truy cập. Bạn cố ý và tự nguyện chấp nhận mọi rủi ro khi sử dụng bất kỳ trang web, plugin và ứng dụng nào của bên thứ ba. Chúng tôi không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến chính sách quyền riêng tư của các trang web bên thứ ba đó hoặc trách nhiệm pháp lý phát sinh từ việc bạn gửi ngày cho họ.

14. Chi tiết liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách quyền riêng tư này, vui lòng gửi email tới 12betvegas@gmail.com hoặc truy cập trang liên hệ của chúng tôi.

Back to top button